ถาม-ตอบ พีแอลซี ไอเด็ค


ถาม-ตอบ พีแอลซี ไอเด็ค


1.ถาม: สามารถขยาย Analog input ได้มากสุดเท่าไหร่
   ตอบ: สามารถเพิ่มได้เป็น 7 โมดูล ( FC5A)

            FT1A สามารถใช้ได้ มากสุด 6 ช่อง (48 I/O)


2.ถาม: รีเลย์ของ PLC จ่ายกระแสได้มากสุดเท่าไหร่

   ตอบ: 2A ต่อ 1 output


3.ถาม: สามารถ สั่งงาน 4 interrupt inputs โดยไม่ต้องแก้ไข ฮาร์ดแวร์ได้ไหม

   ตอบ: ไม่สามารถทำได้


4.ถาม: ไม่สามารถรับ pulses ที่ได้จาก encoder ที่ใช้ของ high speed counter

   ตอบ: 1.ตรวจสอบการเชื่อมต่อ  2. เปิด input internal relay M8031 (HSC1), M8035 (HSC2), M8041 (HSC3) or M8045 (HSC4)


5.ถาม: สามารถใช้ค่าของ analog input เป็น float มาแสดง เป็นค่า 0 – 10V  ในแบบทศนิยม ได้อย่างไร

   ตอบ: 0 – 10V จะถูกแปลงเป็น ข้อมูล word 0-4095 หรือ 0-50,000 แล้วแต่ประเภทของ การ์ด อนาล็อกข้อมูลจะถูกเก็บ อยู่ใน special data register (D760) แล้วใช้ CVDT ในการแปลงค่า จาก word เป็น float


6.ถาม: PLC IDEC สามารถ Gen Pulse ได้ไหม

   ตอบ: ได้ (ยกเว้นตัวที่มี รหัส RC ลงท้ายเท่านั้น ที่ ใช้งานไม่ได้) 100kHz


7.ถาม: PLC IDEC มี analog input ไหม

   ตอบ: มี ติดมากับ PLC แล้วแต่จำนวน I/O ของรุ่น เป็น 0-10V ความละเอียด10 bit และสามมารถเพิ่ม Card analog 0 - 10V (4 - 20mA) ความละเอียด 12 bit


8.ถาม: PLC IDEC FT1A มี I/O เท่าไหร่บ้าง

   ตอบ: 12 I/O (8in 4out),24 I/O (16in 8out), 40 I/O (24in 16out), 48 I/O (30in 18out)


9.ถาม: PLC IDEC ใช้แรงดันไฟเท่าไหร่

   ตอบ: มี 2 แบบ ลงท้ายด้วย C ใช้ 100 – 240V AC ลงท้ายด้วย A ใช้ 24V DC


10.ถาม: PLC IDEC สามาถต่อ Remote I/O ได้มากสุดเท่าไหร่

    ตอบ: สามารถต่อ เพิ่มได้อีก 3 ตัว สูงสุด(120 inputs, 72 outputs)


11.ถาม: PLC IDEC สามารถสร้าง พัลส์ ได้กี่ Hz

    ตอบ: 100KHz


12.ถาม: Data Log ของ PLC เก็บข้อมูล อะไรบ้าง

    ตอบ: วันที่ เวลา สภาวะการทำงาน ข้อมูลในแอดเดรส สภาวะการทำงานที่ผิดปกติ


13.ถาม: โปรแกรม WindLDR V7 สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการ อะไรบ้าง

    ตอบ: Windows 2000, XP, Vista 32-bit, Windows 7 32-bit,Windows 7 64-bit, Windows 8, 8.1


ค้นหา